ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมเฮงพูนผล

ที่อยู่ 3769/57-59 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์ 0819888751
เบอร์สำนักงาน :
0-2291-2966-8 , 0-2291-3017
แฟกซ์ : 0-2291-3335
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE